top
logo

वैज्ञानिक तत्व ओळखा

cannon.gif

Statistics

सदस्य : 9100
मजकूर : 1089
वेब लिंक्स : 5
मजकूर पाहिलेल्या हिट्स : 2559297

Home
स्वागतकक्ष
ई-मेल

Dnyandeep Android Portfolio
1) Web Technology The courses will be conducted at Sangli and Kolhapur.
For each course
Duration: 2 Months Fee-10000/-
Registration before 1st May 2014
Online Courses For Outstation Candidates
2) Mobile and Android Programming
3) ASP.NET 4.5 With C#
4) PHP, MySQL, CMS


ज्ञानदीप फौंडेशनची संकेतस्थळेज्ञानदीपचे संचालक डॉ.सु. वि. रानडे व सौ. शुभांगी सु. रानडे यांच्या सांगलीतील ग्रीन एफ.एम. ९०.४ वर दिनांक २० व २७ जुलै २०१२ रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या ध्वनीफिती

डॉ.सु. वि. रानडे यांची मुलाखत - ध्वनीफीत


 

ज्ञानदीप संकेतस्थळे

mysangli.jpg

bottom